Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ Phạm Hàm”

=== Thơ văn ===
 
Tác phẩm của ông chủ yếu được viết bằng chữ Hán, song cũng có nhiều tập văn thơ phú viết bằng chữ Nôm. Trong thư viện Khoa học Trung ương còn lưu trữ một số sách của ông, được thống kê như sau {{fn|1}}:
 
:''- Kinh Sử Thi Tập'' (văn, sử), ký hiệu A.133
 
:''Lục Đầu vang dậy tiếng quân reo''
 
Trong thời gian làm báo Đồng Văn (Đồng Văn Quán), bài phú ''Lê triều tiến sỹ đề danh bi'' của ông được các báo Trung Hoa thời đó ngợi khen là văn chương lỗi lạc và uyên bác{{fn|2}}.
 
 
{{fnb|1}} Vũ Phạm Chánh, “Ông nội tôi - Vũ Phạm Hàm”, ''Báo Người Hà Nội'', số 31, 04/08/2006, tr. 2
 
{{fnb|2}} Trần Hồng Đức, "Tam nguyên Thám Hoa Vũ Phạm Hàm", ''Tạp chí Xưa và Nay", số 57, 11/1998, tr.19
 
=== Ghi danh ===
72

lần sửa đổi