Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ Phạm Hàm”

n
{{fnb|1}} Vũ Phạm Chánh, “Ông nội tôi - Vũ Phạm Hàm”, ''Báo Người Hà Nội'', số 31, 04/08/2006, tr. 2
 
{{fnb|2}} Trần Hồng Đức, "Tam nguyên Thám Hoa Vũ Phạm Hàm", ''Tạp chí Xưa và Nay"'', số 57, 11/1998, tr.19
 
=== Ghi danh ===
72

lần sửa đổi