Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ Phạm Hàm”

n
:- Đề từ một số sách như: ''Quốc triều Khoa bảng lục'' (tự), A.37 và ''Lễ trai văn tập'' (tự), A.1020
 
Văn thơ của ông chưa được phổ biến và ngày càng có ít người biết vì sách được lưu giữ trong thư viện đều là chữ Nôm và chữ Hán. Những bài đã được phiên dịch ra hoặc phiên âm ra nhiều người biết như bài phú ''Hương Sơn phong cảnh ca'', bài ''Vịnh con cua'', bài Đề ở lăng Đinh Tiên Hoàng trên núi Mã Yên - ''Mã Yên Sơn Lăng'' và khoảng hơn một chục bài vịnh về Hồ Tây và Hà Nội chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn tập thơ văn của ông.
 
Ông có đôi câu đối hào hùng khí phách đề trước [http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Den_Kiep_Bac.jpg cửa đền Kiếp Bạc] thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
72

lần sửa đổi