Khác biệt giữa các bản “Hợp chất hữu cơ”

n (Đã khóa “Hợp chất hữu cơ” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:10, ngày 4 tháng 7 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời h…)
== Xem thêm ==
* [[Hóa hữu cơ]]
* [[Hợp chất vô cơ của cacbon]]
* [[Danh sách một số hợp chất hữu cơ]]
* [[Danh sách một số hợp chất]]
 
==Tham khảo==