Khác biệt giữa các bản “Vật lý ngày mai”

n
#redirect [[Vật lý#Vật lý ngày mai]]
Năm 2004 qua đi,bên cạnh nhưng những thành công đạt được, [[vật lý học]] vẫn phải đối diễn với những câu hỏi lớn, chưa có lời giải.
 
Trong ngành [[vật lý]] chất rắn, vấn đề lý thuyết lớn nhất vẫn chưa được giải quyết đó là việc giải thích [[ tính chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao]]. Ngoài ra còn có sự nỗ lực , cùng với một khối lượng lớn các thí nghiệm được thực hiện , với mục đích xây dựng các máy [[spintronic]] và [[máy tính lượng tử]].
 
Trong ngành [[vật lý hạt]], bằng chứng đầu tiên trong thí nghiệm của [[Mô hình chuẩn mở rộng]] đã được tìm ra. Cùng với nó là việc công nhận [[neutrino]] có khối lượng khác không. Những thí nghiệm này hình thành sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại bấy lâu năy trong bài toán neutrino mặt trời, thuộc ngành vật lý Thái dương hệ. Vật lý neutrino đang ở thời kỳ phát triển, với một số lượng lớn các nghiên cứu trên cả hai lĩnh vực lý thuyết và thực nghiệm. Trong vài năm tới, các [[máy gia tốc]] thang đo TeV sẽ hoàn thành, ở đó các nhà thực nghiệm đặt nhiều hy vọng để phát hiện ra hạt [[ Higgs boson]] và [[ Các hạt siêu đối xứng]]
 
Trong ngành [[thiên văn học]], vẫn còn có nhiều hiện tượng chưa thể giải thích được, bao gồm sự tồn tại của [[ tia vũ trụ năng lượng cao]] và [[ tốc độ quay dị thường của các ngân hà]]. Các nhà vật lý đã đưa ra lời đề nghị về việc giải quyết những vẫn đề bao gồm [[ Thuyết tương đối hẹp kép]], [[ Động lực học Newton sửa đổi]] và sự tồn tại của [[ Vật chất tối]]. Thêm vào đó, các dự đoán thiên văn của vài thập niên trở lại đây đều mâu thuẫn với những bằng chừng hiện tại về việc [[Vũ trụ mở rộng có gia tốc]].
 
Trên lĩnh vực lý thuyết, các nhà vật lý nỗ lực thống nhất [[cơ lượng tử]] vào trong [[thuyết tương đối rộng]], để thành một thuyết thống nhất, thuyết [[hấp dẫn lượng tử]]. Công việc này đã được nghiên cứu trong suốt 50 năm qua, tuy nhiên một thuyết hấp dẫn lượng tử hoàn chỉnh vấn chưa được ra đời. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những cố gắng trong việc xây dựng các thuyết hiện đại, nổi bật như thuyết [[ M-theory]], [[ Thuyết dây]] và Thuyết [[ hấp dẫn lượng tử vòng]]