Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường thúc Ngu”

không có tóm lược sửa đổi
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thụy hiệu = <font color = "grey">Đường Thúc Ngu (唐叔虞)
| cha = [[Chu Vũ Vương]]
| mẹ = [[Trương Uyển]]
| sinh =
| mất =
Người dùng vô danh