Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
| thông tin con cái = ẩn
| vợ = [[Giả Tịnh]] ; [[Trương Uyển]]
| con cái = [[Chu Thành vương|Cơ Tụng]] <br>[[Đường Thúc Ngu]]
| cha = [[Cơ Xương]]
Người dùng vô danh