Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại học California”

!Đội thể thao
|-
|[[Đại học California tại Berkeley|Viện Đại học California tại Berkeley]]
|UCB hay Cal
|[[Berkeley, (Kalifornien)California|Berkeley]]
|1868
|align=right|30.269
|[[California Golden Bears]] ([[Pacific-12 Conference]])
|-
|[[Đại học California tại San Francisco|Viện Đại học California tại San Francisco]]
|UCSF
|[[San Francisco]]
|không có
|-
|[[Đại học California tại Los Angeles|Viện Đại học California tại Los Angeles]]
|UCLA
|[[Los Angeles]]
|[[UCLA Bruins]] ([[Pacific-12 Conference]])
|-
|[[Đại học California tại Davis|Viện Đại học California tại Davis]]
|UCD
|[[Davis, (Kalifornien)California|Davis]]
|1905
|align=right|30.475
|Aggies (Big West Conference)
|-
|[[Đại học California tại Santa Barbara|Viện Đại học California tại Santa Barbara]]
|UCSB
|[[Santa Barbara, (Kalifornien)California|Santa Barbara]]
|1905
|align=right|20.559
|Gauchos (Big West Conference)
|-
|[[Đại học California tại Riverside|Viện Đại học California tại Riverside]]
|UCR
|[[Riverside, (Kalifornien)California|Riverside]]
|1954
|align=right|16.863
|The Highlanders (Big West Conference)
|-
|[[Đại học California tại San Diego|Viện Đại học California tại San Diego]]
|UCSD
|[[San Diego]]
|Tritons (California Collegiate Athletic Association)
|-
|[[Đại học California tại Irvine|Viện Đại học California tại Irvine]]
|UCI
|[[Irvine, (Kalifornien)California|Irvine]]
|1965
|align=right|24.434
|Anteaters (Big West Conference)
|-
|[[Đại học California tại Santa Cruz|Viện Đại học California tại Santa Cruz]]
|UCSC
|[[Santa Cruz, (Kalifornien)California|Santa Cruz]]
|1965
|align=right|15.013
|Banana Slugs
|-
|[[Đại học California tại Merced|Viện Đại học California tại Merced]]
|UCM
|[[Merced]]