Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thái trọng Hồ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền| tên đầy đủ = Cơ Hồ (姬胡)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
 
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
| thụy hiệu = <font color="grey">Sái Trọng Hồ</font> (蔡仲胡)
| cha = [[Sái Thúc Độ]]
| mẹ = [[Trương Uyển]]
| sinh =
| mất =
Người dùng vô danh