Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin viên chức
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]].
| tên = Trần Cẩm Tú
| hình =
| cỡ hình =
| miêu tả =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1961|8|25}}
| nơi sinh = xã [[Sơn Bằng]], [[huyện Hương Sơn]], [[tỉnh Hà Tĩnh]]
| nơi ở =
| ngày mất =
| nơi mất =
| chức vụ = Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| bắt đầu =
| kết thúc =
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt = {{VIE}}
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình]]
| bắt đầu 2 = 8/2011
| kết thúc 2 = 2/2015
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| kế nhiệm 2 = [[Phạm Văn Sinh (chính khách)|Phạm Văn Sinh]]
| địa hạt 2 = [[Tỉnh Thái Bình]]
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| đa số =
| đảng =
| đảng khác =
| danh hiệu =
| nghề nghiệp =
| học vấn =
| học trường =
| dân tộc =
| tôn giáo =
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website =
| chữ ký =
| phục vụ =
| thuộc =
| năm tại ngũ =
| cấp bậc =
| đơn vị =
| chỉ huy =
| tham chiến =
| chú thích =
}}
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
 
Quê quán: xã [[Sơn Bằng]], [[hương Sơn|huyện Hương Sơn]], [[hà Tĩnh|tỉnh Hà Tĩnh]].
 
==Sự nghiệp==
Tại Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011) ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (phụ trách Vụ Nghiên cứu và phụ trách tuyên truyền).
 
Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy [[Thái Bình]], thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.