Khác biệt giữa các bản “Vũ Phạm Hàm”

n
:''Lục Đầu nước chảy tiếng thu vang''
 
Chữ ''thu'' trong vế đối thứ hai của ông đã gây ra tranh luận từ nhiều năm sau này về ẩn ý của chữ đó., Tuytuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có giải đáp thỏa đáng.
 
Trong thời gian làm báo Đồng Văn (Đồng Văn Quán), bài phú ''Lê triều tiến sỹ đề danh bi'' của ông được các báo Trung Hoa thời đó ngợi khen là văn chương lỗi lạc và uyên bác<ref>Trần Hồng Đức, "Tam nguyên Thám Hoa Vũ Phạm Hàm", ''Tạp chí Xưa và Nay'', số 57, 11/1998, tr.19</ref>.
72

lần sửa đổi