Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Den Kiep Bac 1.jpg”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Đền Kiếp Bạc thờ Đức thánh Trần. Vế đối trước cửa đền của Thám Hoa Vũ Phạm Hàm: :Bên phải: ''Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí'' :Bên trái: ''Lục Đầu vô thủy bất trang thanh'')
 
n
 
:Bên phải: ''Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí''
:Bên trái: ''Lục Đầu vô thủy bất trangthu thanh''
72

lần sửa đổi