Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

 
* '''Công ty cổ phần:'''
** [http://www.noibaicatering.com.vn Công ty CungCổ ứngphần suấtSuất ăn Hàng Không Nội Bài] [http://www.noibaicatering.com.vn NCS]
** Công ty Tư vấn khảo sát thiết kế hàng không
** Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài [[NASCO]]
Người dùng vô danh