Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Đã lùi lại sửa đổi 32198835 của Sholokhov (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 32198835 của Sholokhov (thảo luận))
 
== Thời Ung Chính ==
Sau khi lên ngôi, Ung Chính đã chọn ngay một hội đồng cố vấn mới cho mình gọi là [[Quân cơ xứ]] (軍機處) bao gồm 2 người em là Bát a ca Doãn Tự, Thập Tam a ca [[Dận Tường|Doãn Tường]], các đại thần [[Trương Đình Ngọc]], [[Mã Tề]] và người cậu đã góp công trong việc đưa mình lên ngôi là [[Long Khoa Đa]].
 
Năm Ung Chính thứ 1 (1723), được phong chức ''Thượng thư bộ Công'', tước hiệu là ''Liêm Thân vương'' (和碩廉親王). Cùng năm đó, Ung Chính hạ lệnh đuổi Đích phúc tấn của Doãn Tự về nhà cha mình, cấm tuyệt mọi liên lạc giữa 2 người. Doãn Tự có trách nhiệm giám sát ''Lý Phiên Viện'' ( 理藩院), nơi quản lý các vùng đất bá chủ của triều Thanh như Mông Cổ. Ung Chính thường xuyên chỉ trích Doãn Tự không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Năm 1724, hoàng đế Ung Chính phạt quỳ Doãn Tự trong ''Thái miếu'' 1 ngày 1 đêm vì tội không hoàn thành công việc trong ''Lý Phiên Viện.''
 
Năm [[1726]], ông bị tước hiệu và xóa tên khỏi hoàng gia vì bị buộc tội chống lại hoàng đế Ung Chính, buộc phải đổi tên thành "'''A Kỳ Na'''" (阿其那), nhốt trong Tông Nhân Phủ, không bao lâu thì mất.