Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox football tournament
| name = Cúp EFL<br />(EFL Cup)
| image = Cúp EFL (Carabao) Cup Logo.svgpng
| imagesize = 150
| caption =