Khác biệt giữa các bản “Mực (động vật)”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Siêu bộ Mười chân]] (''Decapodiformes'')
** Bộ [[Spirulida]]: Mực ống sừng cừu
** Bộ [[Bộ Mực nang|Sepiida]]: Mực nangMự
** Bộ [[Sepiolida]]: Mực ống đuôi cộc
** Bộ [[Bộ Mực ống|Teuthida]]: Mực ống
* [[Siêu bộ Bạch tuộc]] (''Octopodiformes'')
Người dùng vô danh