Haonhien

Tham gia ngày 9 tháng 9 năm 2006
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
* Phim
* Cộng đồng người Mỹ gốc Việt
* Nhạc cổ điển Tây & Đông, cổ nhạc Việt Nam, tân nhạc Mỹ
 
nhưng hắn thò tay thò chân vào tất cả các lãnh vực, kể cả lãnh vực chuyên môn của người khác!
663

lần sửa đổi