Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
 
Không có tóm lược sửa đổi
#redirect [['''Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc''' gia thể Nội]]chỉ:
* '''[[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Đại học Khoa học Tự nhiên]]''' thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
* '''[[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Khoa học Tự nhiên]]''' thuộc [[Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh]].
 
{{định hướng}}