Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

Đại hội Đảng diễn ra hai lần một thập niên, điểm chính của nó là sự chuyển giao lãnh đạo cấp cao. Các tổ chức tối cao của Đảng sẽ thay đổi cấu trúc đáng kể. Bao gồm Bộ Chính trị 25 ủy viên, Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.
===Tổng Bí thư===
Có rất ít nghi ngờ rằng Tập Cận Bình, sẽ 64 tuổi vào thời điểm diễn ra Đại hội, sẽ tiếp tục thêm một nhiệm kỳ là Tổng Bí thư, vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự tại Đại hội sẽ dự đoán rằng Tập sẽ tiếp tục ở lại với hơn 2 nhiệm kỳ trái với quy ước. Dấu hiệu mạnh mẽ nhất nếu các ủy viên sinh ra sau năm 1960 như [[Tôn Chính Tài]], [[Hồ Xuân Hoa]] hoặc [[Trần Mẫn Nhĩ]] được làm ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, như sự chuyển giao tiếp theo, cũng giống như Tập và Lý được thăng tiến vào Ban Thường vụ năm 2007. Trong khi Tập bị Hiến pháp giới hạn 2 nhiệm kỳ là Chủ tịch nước, các chức vụ có quyền lực thực sự - Tổng Bí thư, và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương - không giới hạn về nhiệm kỳ.
 
===Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị===
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị được xem là cơ quan có quyền lực cao nhất tại Trung Quốc, cơ quan quyết định cao nhất của đất nước. Từ năm 2002, việc lựa chọn thành viên ngày càng được thể chế hoá. Đặc biệt, tuổi tác đã đóng một vai trò quan trọng. Bắt đầu với Đại hội Đảng lần thứ 16 năm 2002, tất cả các ủy viên thường vụ có độ tuổi 68 trong năm Đại hội sẽ phải nghỉ hưu. Không ai được phá vỡ quy ước này trong khoảng từ năm 2002 đến năm 2017. Do đó, có 5 trong số bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị lần thứ 18 sẽ buộc về hưu trừ Tập và Lý Khắc Cường: Trương Đức Giang (1946), Du Chính Thanh (1945), Lưu Vân Sơn (1947), Vương Kỳ Sơn (1948) và Trương Cao Lệ (1946).
Người dùng vô danh