Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định rằng Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần và do Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành triệu tập.
==Mục tiêu==
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành cường quốc [[xã hội Chủ nghĩa]] hiện đại vào năm 2050
 
==Dự đoán nhân sự cao cấp==
Đại hội Đảng diễn ra hai lần một thập niên, điểm chính của nó là sự chuyển giao lãnh đạo cấp cao. Các tổ chức tối cao của Đảng sẽ thay đổi cấu trúc đáng kể. Bao gồm Bộ Chính trị 25 ủy viên, Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.
Người dùng vô danh