Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
==Mục tiêu==
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành cườngsiêu quốccường [[xã hội Chủchủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050
 
==Chính sách đối nội==
Người dùng vô danh