Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

==Mục tiêu==
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường [[xã hội chủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050
==Tư tưởng Tập Cận Bình==
* Các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, chính thức đưa "Tư tưởng Tập Cận Bình" vào bản điều lệ. Học thuyết mới được gọi "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới",
 
==Chính sách đối nội==
Người dùng vô danh