Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
Đường lối đối ngoại được xác lập trong Đại hội 19 được dự đoán sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài những chính sách đối ngoại mà TQ đã triển khai trong thời gian vừa qua
 
==Cải tổ Quân đội==
* Trung Quốc sẽ nỗ lực cải cách toàn diện [[Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc]] để đưa lực lượng này trở thành một trong những lực lượng quân đội hàng đầu thế giới vào năm 2050, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa khả năng chiến đấu của quân đội “Quân đội được xây dựng để chiến đấu”.
 
==Dự đoán nhân sự cao cấp==
Người dùng vô danh