Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

Về chiến dịch chống tham nhũng, trong 5 năm qua hơn 1,3 triệu quan chức từ trung ương đến địa phương ở Trung Quốc đã bị xử lý và có thể khẳng định xu thế này sẽ được tiếp tục đẩy mạnh.
 
==ĐốiChính sách đối ngoại==
Trong 5 năm qua, hình ảnh một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực ngày càng rõ nét và đang chuyển dần từ “[[giấu mình chờ thời]]” sang giai đoạn “[[trỗi dậy mạnh mẽ]]”. Trung Quốc đã rất chủ động xây dựng quan hệ với các nước lớn, đề xuất khung quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ, gia tăng ảnh hưởng địa chính trị thông qua sáng kiến chiến lược “[[Vành đai]] và [[Con đường]]”, thách thức vai trò và ảnh hưởng với các thể chế tài chính truyền thống thông qua thành lập nhiều tổ chức tài chính quốc tế mới như [[Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á]], [[Ngân hàng phát triển mới]]... Mục đích cuối cùng của Trung Quốc là nhằm đạt được sự công nhận của cộng đồng quốc tế về một vị trí ngang hàng với Mỹ trong nhóm những nước lãnh đạo toàn cầu
 
Người dùng vô danh