Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
==Mục tiêu==
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường [[xã hội chủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050. “Nhân dân Trung Quốc sẽ được hưởng sự hạnh phúc và thịnh vượng cao hơn, và dân tộc Trung Quốc sẽ có chỗ đứng cao hơn, vững hơn trên trường quốc tế”, ông Tập nói về tầm nhìn của ông cho năm 2050.
 
==Tư tưởng Tập Cận Bình==
* Các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, chính thức đưa "[[Tư tưởng Tập Cận Bình]]" vào bản điều lệ. Học thuyết mới được gọi "[[Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới]]". Như vậy, kể từ thời [[Mao Trạch Đông]]- người sáng lập ra đất nước Trung Quốc hiện đại, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương quyền có hệ tư tưởng được ghi nhận và nêu tên chính thức trong điều lệ đảng. Ngoài "[[Tư tưởng Mao Trạch Đông]]", điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc còn ghi nhận cả "[[Lý luận Đặng Tiểu Bình]]".
Người dùng vô danh