Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

không có tóm lược sửa đổi
Hơn 2.300 đại biểu và các đại biểu đặc biệt thông qua các nghị quyết về báo cáo của Ban chấp hành CPC khóa 18, một báo cáo hoạt động của CCDI và một bản sửa đổi Điều lệ CPC.
 
"Kỷ nguyên mới" của Trung Quốc là chủ đề chính xuyên suốt báo cáo chính trị được ông Tập Cận Bình đọc tại khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 hôm 18/10. Trong bài phát biểu, ông Tập 26 lần miêu tả Trung Quốc bằng những từ như "siêu cường" hoặc "cường quốc". Báo cáo chính trị này gồm các phần về chính trị, kinh tế, quốc phòng, chính sách đối ngoại, Hồng Kông và Đài Loan.
 
Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽđã bầu ông Tập Cận Bình tiếp tục làm Tổng Bí thư, các thành viên Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Quân sự Trung ương.
 
Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định rằng Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần và do Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành triệu tập.
 
==Mục tiêu==
* Xây dựng Trung Quốc trở thành “xã hội thịnh vượng vừa phải” vào năm 2020 - mục tiêu phía sau chính sách kinh tế của nước này trong 5 năm qua.
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường [[xã hội chủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050. “Nhân dân Trung Quốc sẽ được hưởng sự hạnh phúc và thịnh vượng cao hơn, và dân tộc Trung Quốc sẽ có chỗ đứng cao hơn, vững hơn trên trường quốc tế”, ông Tập nói về tầm nhìn của ông cho năm 2050.
* Đưa Trung Quốc trở thành siêu cường [[xã hội chủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050.
* Xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường [[xã hội chủ nghĩa]] hiện đại đặc thù Trung Hoa vào năm 2050. “Nhân dân Trung Quốc sẽ được hưởng sự hạnh phúc và thịnh vượng cao hơn, và dân tộc Trung Quốc sẽ có chỗ đứng cao hơn, vững hơn trên trường quốc tế”, ông Tập nói về tầm nhìn của ông cho năm 2050.
 
==Tư tưởng Tập Cận Bình==
Người dùng vô danh