Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
==Tư tưởng Tập Cận Bình==
* Các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, chính thức đưa "[[Tư tưởng Tập Cận Bình]]" vào bản điều lệ. Học thuyết mới được gọi tên chính thức là "[[Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới]]". Như vậy, kể từ thời [[Mao Trạch Đông]]- người sáng lập ra đất nước Trung Quốc hiện đại, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương quyền có hệ tư tưởng được ghi nhận và nêu tên chính thức trong điều lệ đảng. Ngoài "[[Tư tưởng Mao Trạch Đông]]", điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc còn ghi nhận cả "[[Lý luận Đặng Tiểu Bình]]".
 
==Chính sách đối nội==