Khác biệt giữa các bản “Bầu cử lập pháp Áo, 2017”

Trang mới: “ '''Cuộc bầu cử lập pháp''' đã được tổ chức ở Áo vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Đảng Nhân dân Áo (ÖVP) nổi lên như đản…”
(Trang mới: “ '''Cuộc bầu cử lập pháp''' đã được tổ chức ở Áo vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Đảng Nhân dân Áo (ÖVP) nổi lên như đản…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh