Khác biệt giữa các bản “Mạch nối tiếp và song song”

{{Điện từ học|cTopic=Mạch}}
'''Mạch nối tiếp và mạch song song''' là hai loại mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử...
== .......................................................................................................... ==
== Đoạn mạch nối tiếp ==
sndjdsbvvvvdlihidsindchidsfhidsbvsdibvdisbvdsibvidb
 
:<math>R_\mathrm{td} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n</math>
: [[Tập tin:Resistors in series.svg|This is a diagram of several resistors, connected end to end, with the same amount of current going through each.|224x224px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] có giá trị như nhau tại mọi điểm: <math>I = I_1 = I_2 = ... = I_n</math>
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở: <math>U = U_1 + U_2 + ... + U_n</math>
*[[Điện trở]] tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: <math>R_{td} = R_1 +R_2 + ... + R_n</math>
*[[Điện trở|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở: <math>\frac{U}{R_{td}}=\frac{U_1}{R_1}=\frac{U_2}{R_2}=...=\frac{U_n}{R_n}</math>
 
== Đoạn mạch song song ==
Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>
:.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|190x190px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: <math>I = I_1 + I_2 + ... + I_n</math>
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: <math>U = U_1 = U_2 = ... = U_n</math>
*[[Điện trở]] tương đương có công thức: <math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: <math>IR = I_1R_1 = I_2R_2 = ... = I_nR_n</math>
*Ưu điểm: mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với nhau.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai}}
 
[[Thể loại:Vật lý học]]
[[Thể loại:Mạch điện]]
Người dùng vô danh