Khác biệt giữa các bản “Mạch nối tiếp và song song”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:10, ngày 26 tháng 10 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (tr…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.27.85.218 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
n (Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:10, ngày 26 tháng 10 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (tr…)
223.257

lần sửa đổi