Khác biệt giữa các bản “Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Ban Thường vụ Bộ Chính trị được thành lập tháng 7/1928 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Từ tháng 1/1934-9/1956 đổi tên thành [[Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ban Bí thư Trung ương]]. Từ sau Đại hội 8 thì đổi tên thành Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Ban Bí thư vẫn tồn tại nhưng chỉ chịu trách nhiệm xử lý các công việc thường nhật hoặc trong tổ chức.
===Cách mạng văn hóa===
Trong thời gian đầu của [[Cách mạng văn hóa|cuộc cách mạng văn hóa]], Ban Thường vụ Bộ Chính trị không hoạt động thường xuyên nữa, nhiều ủy viên chủ chốt bị loại khỏi chức vụ như Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình. Quyền lực thực sự thuộc về nhóm cách mạng văn hóa, theo danh nghĩa báo cáo với Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhưng thực tế lại là "trung tâm quyền lực" ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội. Tại Đại hội 9, ủng hộ triệt để [[Mao Trạch Đông]], [[Trần Bá Đạt]] và [[KhanhKhang Sinh]] được bổ sung vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và Ban Thường vụ tiếp tục hoạt động trở lại nhưng không thường xuyên. Cuối thời kỳ cách mạng văn hóa, nội bộ tranh chấp nhau. Giữa năm 1975-1976, các ủy viên Khanh Sinh, [[Chu Ân Lai]], [[Chu Đức]], Mao Trạch Đông đều qua đời. Đặng Tiểu Bình bị thanh trừ. Trong thời gian này nó không trở thành cơ quan hoạch định chính sách hay hành pháp nữa, và chỉ họp trong trường hợp đặc biệt. Sau khi [[Tứ nhân bang]] bị bắt trong đó có [[Trương Xuân Kiều]] và [[Vương Hồng Văn]] là 2 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và chỉ còn [[Hoa Quốc Phong]] và [[Diệp Kiếm Anh]] vẫn đảm nhiệm. Ban Thường vụ được khôi phục lại hoàn toàn sau Đại hội 11.
 
===Sau khi cải cách kinh tế===
Sau khi trở lại quyền lực, một trong những mục tiêu của Đặng Tiểu Bình là gia tăng quyền lực của đảng và thể chế hóa các cơ quan như Bộ Chính trị và Ban thường vụ Bộ Chính trị. Trong những năm 1980 Ban Thường vụ Bộ Chính trị trở thành cơ quan tối cao của Đảng. Ban Thường vụ được thiết lập theo cơ chế tập trung dân chủ, tức mọi quyết định phải được đồng thuận và biểu quyết theo đa số. Tuy nhiên Ban Thường vụ vẫn chịu ảnh hưởng bởi [[Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ủy ban Cố vấn Trung ương]]. Đặng Tiểu Bình là người chuyển giao quyền lực giữa 2 tổ chức này, và quyền lực không chính thức của ông tác động vào chính trị. Năm 1987 [[Đặng Tiểu Bình]] và các lão thần cách mạng đã thay thế [[Hồ Diệu Bang]] bằng [[Triệu Tử Dương]]. Năm 1989 Đặng Tiểu Bình và các lão thần cách mạng đã ra lệnh cho quân đội tiến hành giải tán cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn, mặc dụ Ban Thường vụ Bộ Chính trị không đồng ý. Triệu Tử Dương đã phản đối cuộc giải tán bằng quân đội, gây rạn nứt với các ủy viên thường vụ khác đứng đầu là [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]] [[Lý Bằng]]. Kết quả, Triệu Tử Dương và [[Hồ Khải Lập]] bị truất quyền và được thay bằng [[Giang Trạch Dân]] và [[Lý Thụy Hoàn]].
8.946

lần sửa đổi