Khác biệt giữa các bản “Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”

n
Ban Thường vụ Bộ Chính trị được thành lập tháng 7/1928 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Từ tháng 1/1934-9/1956 đổi tên thành [[Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc|Ban Bí thư Trung ương]]. Từ sau Đại hội 8 thì đổi tên thành Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Ban Bí thư vẫn tồn tại nhưng chỉ chịu trách nhiệm xử lý các công việc thường nhật hoặc trong tổ chức.
===Cách mạng văn hóa===
Trong thời gian đầu của [[Cách mạng văn hóa|cuộc cách mạng văn hóa]], Ban Thường vụ Bộ Chính trị không hoạt động thường xuyên nữa, nhiều ủy viên chủ chốt bị loại khỏi chức vụ như Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình. Quyền lực thực sự thuộc về nhóm cách mạng văn hóa, theo danh nghĩa báo cáo với Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhưng thực tế lại là "trung tâm quyền lực" ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội. Tại Đại hội 9, ủng hộ triệt để [[Mao Trạch Đông]], [[Trần Bá Đạt]] và [[Khang Sinh]] được bổ sung vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và Ban Thường vụ tiếp tục hoạt động trở lại nhưng không thường xuyên. Cuối thời kỳ cách mạng văn hóa, nội bộ tranh chấp nhau. Giữa năm 1975-1976, các ủy viên KhanhKhang Sinh, [[Chu Ân Lai]], [[Chu Đức]], Mao Trạch Đông đều qua đời. Đặng Tiểu Bình bị thanh trừ. Trong thời gian này nó không trở thành cơ quan hoạch định chính sách hay hành pháp nữa, và chỉ họp trong trường hợp đặc biệt. Sau khi [[Tứ nhân bang]] bị bắt trong đó có [[Trương Xuân Kiều]] và [[Vương Hồng Văn]] là 2 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và chỉ còn [[Hoa Quốc Phong]] và [[Diệp Kiếm Anh]] vẫn đảm nhiệm. Ban Thường vụ được khôi phục lại hoàn toàn sau Đại hội 11.
 
===Sau khi cải cách kinh tế===
8.946

lần sửa đổi