Khác biệt giữa các bản “Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Trung Quốc công bố danh sách 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị khóa 19
(Trung Quốc công bố danh sách 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị khóa 19)
== Danh sách Ủy viên hiện tại ==
Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện tại được bầu ngày 25/10/2017 do Ủy ban Trung ương Đảng.
 
Ủy viên Ban Thường vụ hiện tại thuộc kỳ Đại hội thứ 19 nên thường gọi là Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19.
 
=== Đại Hội Đảng lần thứ 19<ref>{{Chú thích web|url=http://vov.vn/the-gioi/tieu-su-7-uy-vien-thuong-vu-bo-chinh-tri-dcs-trung-quoc-khoa-19-687435.vov|title=Tiểu sử 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khoá 19}}</ref> ===
=== Đại Hội Đảng lần thứ 19 ===
{| class="sortable" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-collapse:collapse; border: 1px solid" align="center"
{| class="wikitable"
|- style="background:#B22222"
! colspan="5" |Đại Hội 19 ( 10/2017)
! colspan="5" |[[Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19]] (2017)
|-
|- style="background:#B22222"
|! Thứ Tựtự
|! Tên
|Năm Sinh
|! Chức vụ Đảng
|! Chức vụ Nhà Nướcnước
! Phân công
|-
|- align="center"
|1
! 1
|[[Tập Cận Bình|Tập Cận bình]]
| [[Tập Cận Bình]] || [[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc|Tổng Bí thư]]<br /> Chủ tịch [[Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quân ủy Trung ương]]||Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa<br />Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa||Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương<br />Trưởng ban Ban lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu rộng Quốc phòng hóa Quân đội Quân Ủy Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban lãnh đạo Trung ương về an ninh Internet và thông tin<br />Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Đối ngoại Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Đài Loan Trung ương
|1953
|- align="center"
|Tổng Bí Thư
! 2
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
| [[Lý Khắc Cường]] || Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị <br />Bí thư Ban Cán sự Đảng [[Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quốc vụ viện]] ||Thủ tướng Quốc vụ viện || Trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo Tài chính Kinh tế Trung ương <br />Chủ nhiệm Ủy ban Biên chế cơ cấu Trung ương <br />Chủ nhiệm Ủy ban Huy động Quốc phòng Nhà nước <br />Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhà nước <br />Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương <br />Phó Trưởng ban Ban lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương <br />Phó Trưởng ban Tiểu ban lãnh đạo Trung ương về an ninh Internet và thông tin
|Chủ tịch nước
|- align="center"
Chủ tịch Hội đồng quân sự
! 3
 
| [[Lật Chiến Thư]] ||Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị|| ||
Chủ tịch Ủy ban an ninh
|- align="center"
|-
! 4
|2
| [[Uông Dương]] ||Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị || ||
|[[Lý Khắc Cường]]
|- align="center"
|1955
! 5
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
| [[Vương Hỗ Ninh]] || Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị <br />Bí thư (điều hành) Ban Bí thư Trung ương Đảng || ||
|Thủ Tướng Quốc vụ viện
|- align="center"
|-
! 6
|3
| [[Triệu Lạc Tế]] || Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị <br />Bí thư [[Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]] || ||
|[[Lật Chiến Thư]]
|- align="center"
|1950
! 7
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
| [[Hàn Chính (chính khách)|Hàn Chính]] || Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
|
Bí thư Thành ủy Thượng Hải
|-
|4||
|[[Uông Dương]]
|1955
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
|Phó Thủ Tướng Quốc Vụ Viện
|-
|5
|[[Vương Hỗ Ninh]]
|1955
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
Bí Thư Ban Bí Thư
|
|-
|6
|[[Triệu Lạc Tế]]
|1957
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật
|
|-
|7
|[[Hàn Chính (chính khách)|Hàn Chính]]
|1954
|Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị
|
|}
 
==Lịch sử==
===Đại hội Đảng lần thứ 18===
<small>Xếp theo chức vụ đảm nhiệm</small>
|- align=center
! 1
| [[Tập Cận Bình]] || [[Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc|Tổng thư]]<br /> Chủ tịch [[Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quân ủy Trung ương]]||Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa<br />Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa||Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương<br />Trưởng ban Ban lãnh đạo cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu rộng Quốc phòng hóa Quân đội Quân Ủy Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban lãnh đạo Trung ương về an ninh Internet và thông tin<br />Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Đối ngoại Trung ương <br />Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Đài Loan Trung ương
|-align=center
! 2