Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Ruốc (động vật)”

Trang mới: “Bài này nói về chi Acetes (giữa bài) hay nói về loài ruốc (mở bài)? Ít nhất thì trong chi Acetes có con Acetes japonicus (con làm mắm tôm) …”
(Trang mới: “Bài này nói về chi Acetes (giữa bài) hay nói về loài ruốc (mở bài)? Ít nhất thì trong chi Acetes có con Acetes japonicus (con làm mắm tôm) …”)
(Không có sự khác biệt)
30.122

lần sửa đổi