Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
n
tt
n
n (tt)
| Gia nhập= Ngày [[10 tháng 10]] năm [[2017]]
| Tổng số lần sửa đổi = [https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Tuyenduong97&project=vi.wikipedia]
| Độ nghiện Wikipedia = 1.096396
| Facebook = [https://www.facebook.com/duongtuyen.2608 Link]
| MSN = [https://www.facebook.com/messages/t/duongtuyen.2608 Link]