Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

 
===Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị===
* Danh sách chính thức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 là:
# [[Tập Cận Bình]],
# [[Lý Khắc Cường]],
# [[Lật Chiến Thư]],
# [[Triệu Lạc Tế]],
# [[Uông Dương]],
# [[Vương Hỗ Ninh]],
# [[Hàn Chính]].
 
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị được xem là cơ quan có quyền lực cao nhất tại Trung Quốc, cơ quan quyết định cao nhất của đất nước. Từ năm 2002, việc lựa chọn thành viên ngày càng được thể chế hoá. Đặc biệt, tuổi tác đã đóng một vai trò quan trọng. Bắt đầu với Đại hội Đảng lần thứ 16 năm 2002, tất cả các ủy viên thường vụ có độ tuổi 68 trong năm Đại hội sẽ phải nghỉ hưu. Không ai được phá vỡ quy ước này trong khoảng từ năm 2002 đến năm 2017. Do đó, có 5 trong số bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị lần thứ 18 sẽ buộc về hưu trừ Tập và Lý Khắc Cường: Trương Đức Giang (1946), Du Chính Thanh (1945), Lưu Vân Sơn (1947), Vương Kỳ Sơn (1948) và Trương Cao Lệ (1946).
 
Người dùng vô danh