Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

# [[Quách Thanh Côn]],
# [[Hoàng Khôn Minh]]
# [[Thái Kỳ]], sinh năm 1955, Bí thư Thành ủy [[Bắc Kinh]].
 
Theo quy ước, các ứng viên muốn trở thành ủy viên Bộ Chính trị năm 2017 phải được sinh ra sau năm 1950. Kể từ những năm 1990, những cá nhân tăng lên Bộ Chính trị đa phần có kinh nghiệm làm lãnh đạo tại các Tỉnh ủy. Rất khó có một cá nhân trực tiếp "nhảy" từ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh trực tiếp vào Bộ Chính trị. Do cấp tỉnh vẫn bị chi phối bởi các ứng viên sinh năm 1950, việc cạnh tranh giành ghế Bộ Chính trị rất căng thẳng. Phân tích bên ngoài cho đến nay hầu hết tập trung vào các cấp dưới của Tập hiện đang ở các vị trí lãnh đạo cấp tỉnh hoặc cấp bộ; Những cá nhân này được coi là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất cho thành viên Bộ Chính trị.
Người dùng vô danh