Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

Xã Quang Sơn và phường [[Tây Sơn, Tam Điệp|Tây Sơn]] nằm trong vùng nông trường chè [[Tam Điệp]], 2 địa phương này có 240 ha chè, sản lượng năm 2007 đạt 1.700 tấn.<ref>[http://baoninhbinh.org.vn/news/21/2DAD7C/Duy-tri-va-phat-trien-vung-che-Tam-Diep Duy trì và phát triển vùng chè Tam Điệp]</ref>
 
==Chùa Quang Sơn, đền Mẫu Thượng==
*Chùa Quang Sơn và đền Mẫu Thượng: Chùa Quang Sơn thuộc địa phận thôn Tân Thượng xã Quang Sơn, là công trình kiến trúc Phật giáo thờ Phật. Hệ thống tượng thờ trong chùa được bài trí tại toà Thượng điện và toà Tiền Đường. Đền Mẫu Thượng có chung khuôn viên với chùa Quang Sơn, đền thờ Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, đức thánh Trần, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Ba, Ông Hoàng Mười… Trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những năm 1952 – 1953 nơi đây đã từng là bệnh viện Kháng chiến tiền phương, đã đóng góp lớn vào chiến dịch Tây Nam [[Ninh Bình]] và mặt trận liên khu 4. Là trụ sở hội họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, điểm giao liên nối liền [[khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu]], huyện [[Nho Quan]] và chiến khu Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hoá.
Khu di tích chùa Quang Sơn - đền Mẫu Thượng thuộc địa phận thôn Tân Thượng xã Quang Sơn, là công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng ở thành phố Tam Điệp. Trong một trận đánh Lê Lợi bị giặc Minh đuổi tới khu vực Đồng Giao - [[Tam Điệp]] thì gặp xác một người phụ nữ đã bị mối xông, vua vội đắp đất mà không để ý quân giặc đã đuổi tới gần. Tình thế cấp bách vua vội nấp vào gốc cây đa rất to ở gần đó. Giặc có con chó săn rất giỏi tìm người, trận đánh nào chúng cũng cho chó đi theo và chưa khi nào nó tìm sai. Đến gần gốc cây đa nơi vua Lê Lợi đang nấp, bất ngờ từ trong gốc đa có một con cáo chạy ra, đánh lạc hướng quân địch; nhờ vậy vua Lê Lợi được cứu thoát. Vua cho rằng chính vong hồn của người phụ nữ vừa được nhà Vua lấp đã hoá thành con cáo để cứu mình nên cho quân lập đền thờ đặt hiệu cho cô gái là “''Bạch Diện Sơn Tinh công chúa''” để ghi nhớ ơn cứu mạng. Từ đó nhân dân trong vùng [[Tam Điệp]] truyền tụng nhau và đến đây lễ rất đông, đền thuộc địa phận thôn Tân Thượng xã [[Quang Sơn, Tam Điệp|Quang Sơn]] nên thường gọi là đền Mẫu thượng, hiện nay vẫn còn ở thành phố Tam Điệp.<ref>[http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/ubndtamdiep/4/469/37856/58558/Chua-Quang-Son---den-Mau-Thuong/Den-Mau-Thuong.aspx Sự tích đền Mẫu Thượng] Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, 14-04-2016</ref>
 
*Chùa Quang Sơn và đền Mẫu Thượng: Chùa Quang Sơn thuộc địa phận thôn Tân Thượng xã Quang Sơn, là công trình kiến trúc Phật giáo thờ Phật. Hệ thống tượng thờ trong chùa Quang Sơn được bài trí tại toà Thượng điện và toà Tiền Đường. Đền Mẫu Thượng có chung khuôn viên với chùa Quang Sơn, đền thờ Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, đức thánh Trần, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Ba, Ông Hoàng Mười… Trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những năm 1952 – 1953, nơi đây đã từng là bệnh viện Kháng chiến tiền phương, đã đóng góp lớn vào chiến dịch Tây Nam [[Ninh Bình]] và mặt trận liên khu 4. Là trụ sở hội họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3, điểm giao liên nối liền [[khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu]], huyện [[Nho Quan]] và chiến khu Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hoá.
 
==Xem thêm==