Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| [[Hệ ngôn ngữ Bắc Halmahera]] || Papunesia || 15
|-
| [[HệNgữ ngôn ngữhệ Nhật Bản]] || Lục địa Á-Âu, Papunesia || 14
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Khoe-Kwadi]] || Châu Phi || 14