Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

** [[Trương Thăng Dân]]- Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kỷ luật Quân ủy trung ương.
 
Như vậy Ban lãnh đạo Quân ủy trung ương khóa 19 chỉ còn lại 7 thành viên, giảm 4 thành viên so với Quân ủy trung ương khóa 18. Trong đó biến động nhất là số lượng Ủy viên Quân ủy trung ương. Đáng chú ý, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phải là Ủy viên [[Quân ủy Trung ương Trung Quốc]].
 
Số lượng Ủy viên Quân ủy trung ương khóa 18 gồm 8 thành viên. Tuy nhiên, tại Đại hội 19 số lượng này đã giảm xuống còn 4 thành viên.
Người dùng vô danh