Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

|2012
|}
 
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị được xem là cơ quan có quyền lực cao nhất tại Trung Quốc, cơ quan quyết định cao nhất của đất nước. Từ năm 2002, việc lựa chọn thành viên ngày càng được thể chế hoá. Đặc biệt, tuổi tác đã đóng một vai trò quan trọng. Bắt đầu với Đại hội Đảng lần thứ 16 năm 2002, tất cả các ủy viên thường vụ có độ tuổi 68 trong năm Đại hội sẽ phải nghỉ hưu. Không ai được phá vỡ quy ước này trong khoảng từ năm 2002 đến năm 2017. Do đó, có 5 trong số bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị lần thứ 18 sẽ buộc về hưu trừ Tập và Lý Khắc Cường: Trương Đức Giang (1946), Du Chính Thanh (1945), Lưu Vân Sơn (1947), Vương Kỳ Sơn (1948) và Trương Cao Lệ (1946).
 
Kể từ những năm 1980, nghỉ hưu dựa trên tuổi tác đã trở nên bắt buộc, được soạn thảo trong một loạt các quy định của Đảng, các quy tắc và nghỉ hưu dựa trên tuổi tác. Ví dụ, các quy tắc của Đảng quy định rằng các quan chức cấp bộ phải rời khỏi các vị trí điều hành ở tuổi 65 và các quan chức cấp Thứ trưởng phải nghỉ hưu các vị trí đó trước tuổi 60. Tuy nhiên, đáng lưu ý là ở cấp Thường vụ Bộ Chính trị, các hạn chế dựa trên tuổi dựa trên quy ước, không phải bằng văn bản. Vì vậy, có thể dễ hiểu, mặc dù không chắc rằng ai đó trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay có thể phá vỡ quy ước và phục vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm Kỷ Trung ương, từ lâu đã được dự đoán sẽ được lên kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai. Có thể cho rằng sẽ có ngoại lệ đặc biệt được thực hiện cho Vương. Bản thân ông Vương cũng tỏ ra kín đáo về khả năng này, những nhận xét của ông với các nhà báo rằng ông "có thể" nghỉ hưu.
 
Nếu Vương không còn là thành viên của Ủy ban, và giả định cả Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình ở lại, và tiếp tục giả định rằng Ủy ban sẽ giữ lại cấu trúc 7 thành viên thì 5 thành viên còn lại sẽ được lựa chọn từ các thành viên Bộ Chính trị khóa 18 và sinh sau 1950. Có 11 ứng viên phi quân sự phù hợp với tiêu chí này. Trong số những ứng cử viên giả định này, chỉ có hai ứng viên là Lý Nguyên Triều và Uông Dương, sẽ tiếp tục hai nhiệm kỳ (10 năm) của Bộ Chính trị vào năm 2017, và do đó có lợi thế về thâm niên để tạm ứng cho Ủy ban thường vụ. Tuy nhiên, với những thay đổi trong cải cách chính trị Trung Quốc kể từ khi Tập Cập Bình lên nắm quyền, nó vẫn có thể không được xác định.
 
Hai thành viên Bộ Chính trị duy nhất sinh ra sau năm 1960, [[Hồ Xuân Hoa]] và [[Tôn Chính Tài]], được cho là có lợi thế về tuổi tác, và theo thoả ước, cần phải vào Ủy ban thường vụ năm 2017 nếu thực sự mong muốn tiến xa hơn nữa ở Đại hội Đảng XX năm 2022. Đến ngày 15/7/2017, [[Tôn Chính Tài]] bị cách chức, thay thế ông là [[Trần Mẫn Nhĩ]]- một trong những thân tín từng gắn bó nhiều năm với ông [[Tập Cận Bình]] ở Chiết Giang.
 
===Ủy viên Bộ Chính trị===
Người dùng vô danh