Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

! style="background:#ccc;"|Họ và tên
! style="background:#ccc;"|Chân dung
! style="background:#ccc;"|Chức vụ đảm nhiệm(trước Đại hội XIX)
! style="background:#ccc;"|Năm sinh
! style="background:#ccc;"|Năm vào Bộ Chính trị
! style="background:#ccc;"|Chức vụ mới
|- bgcolor=#CCFFCC
|[[Tập Cận Bình]]
|1953
|2007
|
|- bgcolor=#CCFFCC
|[[Lý Khắc Cường]]
|1955
|2007
|
|-
|[[Uông Dương]]
|1955
|2007
|
|-
|[[Vương Hỗ Ninh]]
|1955
|2012
|
|-
|[[Triệu Lạc Tế]]
|1957
|2012
|Bí thư Ủy ban Kiểm tra-Kỷ luật Trung ương
|-
|[[Lật Chiến Thư]]
|1950
|2012
|
|-
|[[Hàn Chính (chính khách)|Hàn Chính]]
|1954
|2012
|
|}
 
Người dùng vô danh