Khác biệt giữa các bản “Bồ Tùng Linh”

Từ "Liêu" có nghĩa là "sơ sài" , "tạm bợ" .
Vậy Liêu Trai có nghĩa là phòng học (cũng có thể là phòng đọc sách ngày xưa) sơ sài tạm bợ.Thật ra trước đó Liêu trai chí dị có tên là "Quỷ Hồ Truyện". Nhưng có lời đồn rằng trong lúc ông đi thi Hương, quỷ hồ cứ quanh quẩn ngoài lều khiến ông sợ hãi nên đổi tên thành Liêu Trai Chí Dị. Nhưng đó chỉ là tin đồn không có căn cứ để xác minh.
 
== Chú thích ==
<references />
 
== Tham khảo ==
51.048

lần sửa đổi