Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

*[[Hệ ngôn ngữ Phi-Á]] - 375 (''Afro-Asiatic'')
*[[Hệ ngôn ngữ Niger-Congo]] - 1514
*[[Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara|Hệ ngôn ngữ Nin-Sahara]] - 204 (''Nilo-Saharan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Khoisan]] - 27
 
*[[Hệ ngôn ngữ Chukotka-Kamchatka]] - 5 (''Chukotko-Kamchatkan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Dravida]] - 73
*[[Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz]] (''Northeast Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Nam Kavkaz]] - 4 (''Kartvelian'' hay ''South Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz]] (''Northwest Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Önge]] - 2 (''Ongan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Ural]] - 39 (''Uralic'')
*[[Ngữ hệ Yukaghir|Hệ ngôn ngữ Yukaghir]] - 2
*[[Hệ ngôn ngữ Enisei]] - 1
*[[Hệ ngôn ngữ Mông Cổ]]
*[[Hệ ngôn ngữ Turk]]
 
===Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương===
*[[Ngữ hệ Nhật Bản]] - 12 (''Japonic'')
*[[Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai|Hệ ngôn ngữ Thái-Kadai]] - 76 (''Tai-Kadai'')
*[[Hệ ngôn ngữ Tungus]]
 
===Bắc Mỹ===
*Subtiaba-Tlapanec (5)
*Trans-New Guinea (564)
*[[Hệ ngôn ngữ Pama–Nyungar]] - 300
 
==Ngôn ngữ tách biệt==