Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nửa mặt phẳng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Nửa mặt phẳng''' là một khái niệm hình học trong toán học.Khái niệm này đã được đưa vào giảng dạy ở chương trình giáo dục Trung học cơ sở ở Việt Nam.
 
== Mặt phẳng ==
'' Xem: [[Mặt phẳng]]''
 
Ta có thể tìm thấy các ví dụ về mặt phẳng như: Gương phẳng, bờ tường, tờ giấy,...
 
Về mặt lí thuyết, các ví dụ trên không hoàn toàn đúng vì chúng chỉ phẳng. Các mặt phẳng luông phẳng
(tức là không lồi lõm?) và luôn luôn kéo dài về hai phía.Do đó, không có một ví dụ hoàn toàn đúng về mặt phẳng.
 
== Nửa mặt phẳng ==
'' Xem:[[Bờ mặt phẳng]]''
 
Trong trường hợp của một mặt phẳng kéo dài vô tận, khi bị chia cắt thì đường chia cắt được gọi là bờ của mặt phẳng.Bờ của mặt phẳng chỉ có thể là một [[đường thẳng]].Ta có hai nửa mặt phẳng.
 
Ví dụ:
*Mặt phẳng A bị chia ra bởi đường thẳng a gọi là "nửa mặt phẳng bờ a".
*Mặt phẳng B bị chia ra bởi đường thẳng b gọi là "nửa mặt phẳng bờ b".
 
Hình gồm đường thẳng a và một phần của đường thẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
 
Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.