Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bảo tàng Đại học Sejong”

(Trang mới: “===Bảo tàng Đại học Sejong=== {{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD|?}} :{{la|Bảo tàng Đại học Sejong}} :({{Tìm nguồn|Bảo tàng…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Bài không nguồn, và treo biển về độ nổi bật.[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:green; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i> Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 13:45, ngày 27 tháng 10 năm 2017 (UTC)
;Xóa
#{{bqx}} Bài sơ sài, chỉ là bảo tàng 1 trường đại học, không nguồn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:47, ngày 29 tháng 10 năm 2017 (UTC)
 
;Giữ