Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khuyến”

Không thay đổi kích thước ,  15 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thuở nhỏ, ông cùng Trần Bích San (người làng Vị Xuyên, đỗ Tam Nguyên năm 1864-1865) là bạn học ở trường cụ Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm [[1864]], Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân (tức Giải nguyên) trường Hà Nội. Năm sau ([[1865]]), ông trượt thi Hội nên phẫn chí, ở lại kinh đô học trường Quốc Tử Giám. Đến năm [[1871]], ông mới đỗ Hội Nguyên và Đình Nguyên. Từ đó, Nguyễn Khuyến thường được gọi là '''''Tam Nguyên Yên Đổ'''''.
 
Năm [[1873]], ông được bổ làm Đốc Học, rồi thăng ''Án Sát'' tại tỉnh [[Thanh Hóa]]. Năm [[1877]], ông thăng Bố Chính tỉnh [[Quảng Ngãi]]. Sang năm sau, ông bị giáng chức và điều về Huế, giữ một chức quan nhỏ với nhiệm vụ toản tu [[Quốc Sử Quán]]. Nguyễn khuyếnKhuyến cáo quan về Yên Đổ vào mùa thu năm [[1884]] và qua đời tại đây.
 
Nguyễn Khuyến là người có phẩm chất trong sạch, mặc dù ra làm quan nhưng nổi tiếng là thanh liêm, chính trực. Nhiều giai thoại kể về đời sống đời sống và sự gắn bó của Nguyễn Khuyến đối với nhân dân. Ông là người có tâm hồn rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên.
72

lần sửa đổi