Khác biệt giữa các bản “Thực vật rừng”

 
 
== Khái niệm về thực vật rừng ==
 
Ở từng nơi, từng lúc thành phần thực vật rừng có thể thay đổi; đó là kết quả sinh trưởng phát triển của từng loài và sự thích ứng của chúng với những biến động của nhân tố ngoại cảnh. Vì vậy, thực vật rừng ở mỗi địa phương trong thời điểm nhất định không chỉ phản ánh hiện trạng tài nguyên, tính [[đa dạng sinh học]] mà còn phản ánh tình trạng môi trường rừng. Nơi lập địa khắc nghiệt thành phần thực vật thường đơn giản, chất lượng thấp; nơi [[lập địa]] tốt, ít bị tác động không những chất lượng rừng cao mà thành phần thực vật rừng cũng phong phú đa dạng.
==Vai trò thực vật rừng trong tự nhiên==
Thực vật nói chung và thực vật rừng nói riêng là loại sinh vật duy nhất trên trái đất có khả năng [[quang hợp]] tạo nên sinh chất nuôi sống mình và nuôi sống các sinh vật khác góp phần quan trọng vào [[chu trình tuần hoàn vật chất]] và năng lượng.
Thực vật rừng là nguồn '''tài nguyên thiên nhiên''' có khả năng tái tạo cung cấp cho loài người từ [[lương thực]], [[thực phẩm]] đến các [[nguyên liệu]], [[nhiên liệu]] dùng trong [[công nghiệp]], các loại thuốc chữa bênh, và các vật liệu sử dụng hàng ngày.
Quần thể thực vật rừng tạo nên [[môi trường]] sinh thái thích hợp là nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật, nó cũng góp phần cải tạo môi trường không khí, đất và nước làm tăng vẻ đệp nơi sống của [[con người]].
 
==Nguồn gốc thực vật rừng ở Việt nam==