Khác biệt giữa các bản “Chanon Ukkharachata”

không có tóm lược sửa đổi
|Paragit Likhit Ruk
|Hành trình định mệnh trái tim
|Bawin
|Win
|OneHD
|-
|2017
|Club friday the series 9
|Rak Mak..Mak Rak
|''ตอนรักมาก..มากรัก''
|พล
|}
Người dùng vô danh