Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
Xem [[Đặc biệt:Danh sách thành viên/checkuser|danh sách các Kiểm định viên]] của Wikipedia tiếng Việt.
 
Các thành viên có thể yêu cầu CheckUser đối với một tài khoản tại trang [[Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản]].
 
==Quy định==